Underhållsplanering för IT-industrin

Innan det är dags att genomföra underhållsarbete är det viktigt att skapa en underhållsplanering. En underhållsplanerings syfte är att minimera tidsspill när underhållspersonal genomför ett underhållsarbete. Genom att lägga upp en planering blir underhållsarbetet mer tidseffektivt och tid slösat inte bort på att leta efter papper, material eller vänta på att produktionen stannar.

Underhållsplanering potentiell ekonomisk vinst

Genom att planera underhållningsarbetet noga kan risken för tidsspill minimeras och därmed kan tiden då maskinerna används maximeras. På detta vis kan man alltså maximera vinsten för sin produktion då anläggningens produktion är så effektiv som möjligt. Värt att nämna är att olika underhållsplaneringar passar olika typer av anläggningar. Desto större och mer komplex anläggning – desto viktigare är det att ta fram en mer detaljerad underhållningsplanering.

Hur lägger man upp en underhållsplanering?

Först och främst måste rätt information samlas ihop som grund för underhållsarbetet. Detta kan inkludera dokument och instruktioner som kan finnas på arbetsordern. Efter detta gäller det att samla ihop allt material som behövs för att genomföra underhållsarbetet. För att effektivisera arbetet ytterligare är det bra att klargöra på vilken plats arbetet ska utföras, samt vilken enhet eller del av enhet det gäller. På detta vis slipper tid slösas bort på att hitta rätt maskin där arbetet ska utföras när underhållsarbetet är igång. Att tydliggöra vem som ska göra vad på platsen är även viktigt för att alla ska vara fullkomligt med på banan vad som gäller under underhållsarbetet.
Analysera vilka kompetenser som behövs för vilket arbete samt hur lång tid samtliga arbeten beräknas ta. Sist men inte minst ska den tidsmässiga planeringen för dagen planeras. När underhållet ska utföras, dag och klockslag. Genom att bestämma detta kan förberedelser göras för att stoppa produktionen enligt förbestämt schema. På så vis kan produktionen maximeras och underhållsarbetet genomföras så effektivt som möjligt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *