Nödbelysning

Det är viktigt att varje lokal är trygg och säker i händelse av att något oförutsett händer. Under en evakuering finns ingen tid att förlora. Med rätt nödbelysning blir processen snabbare och effektivare. Här hittar du allt som behövs för att säkra upp verksamheten i form av nödbelysningsarmaturer, övervakningssystem och nödbelysningsaggregat.

Nödbelysningsarmaturer med olika funktioner

Inför valet av produkter är det avgörande att de passar till den aktuella lokalen. Vilket läsavstånd behövs? Ska de monteras i tak eller på vägg? Behövs kabeldragning eller är det bäst med en trådlös variant? Hos oss hittar du stabila lösningar som uppfyller alla gällande lagar och regler. Ofta är det klokt att välja nödbelysningsarmaturer som fungerar tillsammans med ett övervakningssystem.

Övervakningssystem förenklar och automatiserar

Särskilt i större lokaler blir det tidskrävande och kostsamt att manuellt behöva testa och övervaka samtliga armaturer som används för nödbelysning. En bättre lösning är ett centralt system som automatiserar arbetet. Ett sådant övervakningssystem ersätter att behöva gå ronder. Upptäcks eventuella fel och brister så rapporteras de direkt. Därmed blir det enkelt att byta ut eller reparera produkter som inte fungerar. Möjlighet finns att säkerställa att kraven på nödbelysning för brandskydd förblir uppfyllda.

Nödbelysningsaggregat tryggar driften

Om strömmen går förlorad är det viktigt att nödbelysningen fortfarande fungerar som den ska. Moderna aggregat är väldigt anpassningsbara och du kan hitta en lösning oavsett om du har 80 armaturer eller 10 000 armaturer. Genom att välja rätt produkt går det att se till att hålla nere värmeavgivningen och energiförbrukningen. Nödbelysningsaggregat som drar mindre el och kräver mindre kylning ger mindre negativ miljöpåverkan. Du hittar allt från enkla modeller med enbart grundläggande funktioner till avancerade modeller som kan övervaka enskilda nödbelysningsarmaturer och göra autotest.

Kontakta oss om du har frågor kring nödbelysningsarmaturer, övervakningssystem eller nödbelysningsaggregat. Vi hjälper dig att välja en lösning som passar till just er verksamhet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *