Arbete med projektmognad

Projektmognad är ett begrepp som enklast kan beskrivas som mognad inom förändringsledning, ledarskap och projektledning i hela organisationen. Att arbeta med projektmognad är att förbättra organisationens förutsättningar för att genomföra projekt, förändringar och omställningar som är hållbara och framgångsrika.

Vad kan ökad projektmognad leda till?

Genom att arbeta med projektmognad leder till en ökad kunskap och kompetens kring att hantera den komplexitet som det innebär att arbeta med stora organisationer och stora projekt. I en projektmogen organisation är kompetensen utspridd över organisationens alla delar istället för att ligga på fåtal personer. Att det endast finns ett fåtal personer i organisationen som sitter på denna kompetens kan fungera bra men leder ofta till hög arbetsbelastning på dessa individer. Med en projektmogen organisation fördelas kunskapen och arbetsbelastning över hela organisationen vilket möjliggör för mer effektiva projekt där både organisation och personal mår bra. Lägstanivån av kompetensen är hög då alla personer som är inblandade i projekten är utrustade för att hantera sina utmaningar. Projektmognad är något som alla organisationer kan dra nytta av att arbeta med kontinuerligt. En ständig utveckling i vardagen leder till en konstant förbättring i organisationens struktur och arbetssätt, vilket gör organisationen mer effektiv och anpassningsbar.

Vad innebär det att arbeta med projektmognad?

Att arbeta med projektmognad handlar om kontinuitet och systematik, att arbeta på ett effektivt sätt utan att fysiska, ekonomiska eller mänskliga resurser slösas bort. I grund och botten handlar det om att alla delar av organisationen ska mogna och erhålla hög kompetens för att effektivisera verksamheten samtidigt som alla inblandade samt organisationen ska må bra. När man arbetar med projektmognad tittar man på metoder, arbetssätt, verktyg och processer i organisationen. Hur detta ser ut är individuellt för organisationen. Därefter kan man identifiera vilka förbättringar och förändringar som kan göras för att öka projektmognaden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *