PLC med Integrerad HMI-display för Effektiv Automatisering

En PLC (Programmable Logic Controller) är en digital datorbaserad enhet som används för att automatisera processer och styra industriella maskiner. Den är avsedd att utföra logiska och sekventiella operationer baserat på förprogrammerad programvara.

Hur fungerar en PLC

En PLC fungerar genom att ta emot signaler från sensorer och ingångsenheter, bearbeta dem genom programvaruloggik och sedan utföra önskade operationer genom att skicka signaler till aktuatorer och utgångsenheter. Den kan hantera flera ingångar och utgångar samtidigt och möjliggör flexibilitet och snabbhet i automationsprocesser.

PLC med HMI – display

En PLC med integrerad HMI-display (Human Machine Interface) kombinerar funktionerna hos en PLC med en användarvänlig pekskärmsdisplay. HMI-displayen ger operatörer och underhållspersonal möjlighet att övervaka och styra processen på ett intuitivt sätt. Genom HMI kan användarna interagera med PLC:en, övervaka status, ändra inställningar och utföra felsökning.

Fördelarna med en PLC med integrerad HMI-display inkluderar enkelhet i systemdesign och användning. Genom att ha PLC och HMI i en enda enhet minskas behovet av separat hårdvara och kablage. Det sparar tid och minskar kostnaderna för installation och underhåll.

En annan fördel är att det ger realtidsinformation om processen direkt till operatörerna. Genom att visa relevant data och grafik på HMI-displayen kan operatörerna övervaka driftsstatusen och vidta åtgärder vid behov. Detta förbättrar effektiviteten och snabbheten i beslutsfattandet.

En PLC med integrerad HMI-display möjliggör också fjärråtkomst och fjärrstyrning via nätverk. Detta innebär att operatörer och underhållspersonal kan övervaka och styra processen från avlägsna platser, vilket ökar flexibiliteten och effektiviteten i driftsättningen och felsökningen.

Sammanfattningsvis är en PLC en automatiseringsenhet som används för att styra industriella processer. Genom att integrera en HMI-display i PLC:en blir användargränssnittet mer intuitivt och effektivt, vilket resulterar i ökad produktivitet och minskad tid för driftsättning och underhåll.

Arbete med projektmognad

Projektmognad är ett begrepp som enklast kan beskrivas som mognad inom förändringsledning, ledarskap och projektledning i hela organisationen. Att arbeta med projektmognad är att förbättra organisationens förutsättningar för att genomföra projekt, förändringar och omställningar som är hållbara och framgångsrika.

Vad kan ökad projektmognad leda till?

Genom att arbeta med projektmognad leder till en ökad kunskap och kompetens kring att hantera den komplexitet som det innebär att arbeta med stora organisationer och stora projekt. I en projektmogen organisation är kompetensen utspridd över organisationens alla delar istället för att ligga på fåtal personer. Att det endast finns ett fåtal personer i organisationen som sitter på denna kompetens kan fungera bra men leder ofta till hög arbetsbelastning på dessa individer. Med en projektmogen organisation fördelas kunskapen och arbetsbelastning över hela organisationen vilket möjliggör för mer effektiva projekt där både organisation och personal mår bra. Lägstanivån av kompetensen är hög då alla personer som är inblandade i projekten är utrustade för att hantera sina utmaningar. Projektmognad är något som alla organisationer kan dra nytta av att arbeta med kontinuerligt. En ständig utveckling i vardagen leder till en konstant förbättring i organisationens struktur och arbetssätt, vilket gör organisationen mer effektiv och anpassningsbar.

Vad innebär det att arbeta med projektmognad?

Att arbeta med projektmognad handlar om kontinuitet och systematik, att arbeta på ett effektivt sätt utan att fysiska, ekonomiska eller mänskliga resurser slösas bort. I grund och botten handlar det om att alla delar av organisationen ska mogna och erhålla hög kompetens för att effektivisera verksamheten samtidigt som alla inblandade samt organisationen ska må bra. När man arbetar med projektmognad tittar man på metoder, arbetssätt, verktyg och processer i organisationen. Hur detta ser ut är individuellt för organisationen. Därefter kan man identifiera vilka förbättringar och förändringar som kan göras för att öka projektmognaden.

Nödbelysning

Det är viktigt att varje lokal är trygg och säker i händelse av att något oförutsett händer. Under en evakuering finns ingen tid att förlora. Med rätt nödbelysning blir processen snabbare och effektivare. Här hittar du allt som behövs för att säkra upp verksamheten i form av nödbelysningsarmaturer, övervakningssystem och nödbelysningsaggregat.

Nödbelysningsarmaturer med olika funktioner

Inför valet av produkter är det avgörande att de passar till den aktuella lokalen. Vilket läsavstånd behövs? Ska de monteras i tak eller på vägg? Behövs kabeldragning eller är det bäst med en trådlös variant? Hos oss hittar du stabila lösningar som uppfyller alla gällande lagar och regler. Ofta är det klokt att välja nödbelysningsarmaturer som fungerar tillsammans med ett övervakningssystem.

Övervakningssystem förenklar och automatiserar

Särskilt i större lokaler blir det tidskrävande och kostsamt att manuellt behöva testa och övervaka samtliga armaturer som används för nödbelysning. En bättre lösning är ett centralt system som automatiserar arbetet. Ett sådant övervakningssystem ersätter att behöva gå ronder. Upptäcks eventuella fel och brister så rapporteras de direkt. Därmed blir det enkelt att byta ut eller reparera produkter som inte fungerar. Möjlighet finns att säkerställa att kraven på nödbelysning för brandskydd förblir uppfyllda.

Nödbelysningsaggregat tryggar driften

Om strömmen går förlorad är det viktigt att nödbelysningen fortfarande fungerar som den ska. Moderna aggregat är väldigt anpassningsbara och du kan hitta en lösning oavsett om du har 80 armaturer eller 10 000 armaturer. Genom att välja rätt produkt går det att se till att hålla nere värmeavgivningen och energiförbrukningen. Nödbelysningsaggregat som drar mindre el och kräver mindre kylning ger mindre negativ miljöpåverkan. Du hittar allt från enkla modeller med enbart grundläggande funktioner till avancerade modeller som kan övervaka enskilda nödbelysningsarmaturer och göra autotest.

Kontakta oss om du har frågor kring nödbelysningsarmaturer, övervakningssystem eller nödbelysningsaggregat. Vi hjälper dig att välja en lösning som passar till just er verksamhet.

Underhållsplanering för IT-industrin

Innan det är dags att genomföra underhållsarbete är det viktigt att skapa en underhållsplanering. En underhållsplanerings syfte är att minimera tidsspill när underhållspersonal genomför ett underhållsarbete. Genom att lägga upp en planering blir underhållsarbetet mer tidseffektivt och tid slösat inte bort på att leta efter papper, material eller vänta på att produktionen stannar.

Underhållsplanering potentiell ekonomisk vinst

Genom att planera underhållningsarbetet noga kan risken för tidsspill minimeras och därmed kan tiden då maskinerna används maximeras. På detta vis kan man alltså maximera vinsten för sin produktion då anläggningens produktion är så effektiv som möjligt. Värt att nämna är att olika underhållsplaneringar passar olika typer av anläggningar. Desto större och mer komplex anläggning – desto viktigare är det att ta fram en mer detaljerad underhållningsplanering.

Hur lägger man upp en underhållsplanering?

Först och främst måste rätt information samlas ihop som grund för underhållsarbetet. Detta kan inkludera dokument och instruktioner som kan finnas på arbetsordern. Efter detta gäller det att samla ihop allt material som behövs för att genomföra underhållsarbetet. För att effektivisera arbetet ytterligare är det bra att klargöra på vilken plats arbetet ska utföras, samt vilken enhet eller del av enhet det gäller. På detta vis slipper tid slösas bort på att hitta rätt maskin där arbetet ska utföras när underhållsarbetet är igång. Att tydliggöra vem som ska göra vad på platsen är även viktigt för att alla ska vara fullkomligt med på banan vad som gäller under underhållsarbetet.
Analysera vilka kompetenser som behövs för vilket arbete samt hur lång tid samtliga arbeten beräknas ta. Sist men inte minst ska den tidsmässiga planeringen för dagen planeras. När underhållet ska utföras, dag och klockslag. Genom att bestämma detta kan förberedelser göras för att stoppa produktionen enligt förbestämt schema. På så vis kan produktionen maximeras och underhållsarbetet genomföras så effektivt som möjligt.

Integrera ditt företagsnamn i kundens vardag på ett naturligt sätt genom USB-stickan!

profilprodukter usb

Det finns flera sätt att bli ihågkommen av befintliga och potentiella kunder, det bästa sättet är att finnas där kundens ”mindset” eller arbetssätt befinner sig. Då blir interaktionen med exempelvis en företagslogo naturlig för dem.

En god grund i professionell marknadsföring är att på ett naturligt sätt finnas där kunden befinner sig, då sker en naturlig interaktion med kunden utan press och köpskrav. Samtidigt sker en integration av din logo, ditt igenkänningstecken eller produkt i kundens arbetsdag, och ibland även vardag vilket kan vara bra. Kunden är ju en vanlig människa oavsett den roll denne har i olika situationer.

En naturlig del av din kunds arbetsdag

Vi jobbar ständigt med teknik, idag finns det ingen arbetsplats som saknar teknik. Tekniken finns hos din kund. Detta gör bland annat profilprodukten USB-stickan till en perfekt budbärare av exempelvis en företagslogo.

Att finnas på en produkt som används dagligen och som är en naturlig del av kundens ”arbetsarsenal” kan bidra till att man istället blir en möjliggörare. Kunden kan se företagsnamnet på sin USB-sticka som något positivt, och som vi vet börjar alla processer med en tanke. Om vi löpande finns i den tanken och hela tiden blir sedda i en naturlig situation skapar vi en bekväm relation med kunden, lite undermedvetet – eftersom detta också är psykologi.

Marknadsföring är integration och möjliggörande på ett naturligt sätt i situationer där kunden redan befinner sig. Detta gör USB-stickan till en utmärkt möjlighet att både supporta kunden och lära känna denne.

Bygg din egna Dator(PC)

Har inte det varit alla teknikfanatikers dröm eller mål att bygga din egna värsting dator att överklocka eller spela de senaste spelen på högsta prestanda? Det var våra drömmar!

För att bygga en dator bör man i första hand ta hänsyn till sin budget och viktigast av allt bestämma sig innan man letar efter komponenter, vad är det jag vill göra med datorn? Är det för att spela, redigera tunga videoklipp, ha den som arbetsdator, överklockning eller kanske som server? Detta bör du bestämma innan du börjar kolla på de olika komponenterna.

Det som behövs för att bygga en komplett dator kan vara olika från case till case. Men baskomponenterna som alla datorer behöver har vi radat upp i en lista för att enkelt kunna bocka efter man har hittat rätt:

 • Processor
 • Processorkylare
 • Moderkort
 • Internminne (RAM-minne)
 • Grafikkort
 • Hårddisk (SSD eller HDD)
 • Chassi
 • Nätaggregat

Utöver baskomponenterna kan det behövas andra komponenter beroende på vad som datorn ska användas till. Vi har listat på de extra-komponenter som kan behövas för att enkelt kunna bocka efter man har hittat rätt:

 • Ljudkort
 • Minneskortläsare
 • Chassifläkt (Extra fläktar för chassit)
 • DVD/BluRay-brännare
 • Nätverkskort